นโยบายความเป็นส่วนตัว

กฎหมาย
นโยบายความเป็นส่วนตัว
Inhon Group (จากนี้ไป จะเรียกว่า Inhon) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ กิจกรรมต่าง ๆ ของ Inhon ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายการปกป้องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายนี้ทำหน้าที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเมื่อใดที่ Inhon จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วิธีที่ Inhon ใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ที่ Inhon อาจแบ่งปันข้อมูลนี้ด้วย
 
 
ถ้าคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล แก่ Inhon จะถือว่า คุณยอมรับนโยบายนี้
 
การถ่ายโอนข้่อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ / ภูมิภาค
เมื่อคุณให้  ข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ Inhon คุณเข้าใจและยอมรับ ว่าข้อมูลส่วนบุคคล อาจจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้ามประเทศ (ดินแดน) ผ่านพันธมิตรของ Inhon และพันธมิตรระหว่างประเทศนั้นอาจเก็บ และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การถ่ายโอน เก็บ และใช้งาน ข้ามประเทศ (ดินแดน) ทั้งหมดของ ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตาม นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้
คุณ เข้าใจว่า Inhon อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่ตัวแทนจำหน่ายของ Inhon และ/หรือ ผู้รับเหมา เพื่อช่วย Inhon ในการ: ซ่อมแบบถึงที่ หรือบริการ แบบถึงมือผู้รับ , และ Inhon จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนจำหน่ายและผู้รับเหมานั้น ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Inhon อย่างเข้มงวด
การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ Inhon
เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ Inhon  คุณอาจตัดสินใจว่าจะ ล็อกอิน, ซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์, ส่งคำขอ รับบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือลงทะเบียน; เมื่อคุณ เลือกที่จะใช้บริการเหล่านี้  Inhon อาจขอให้คุณกรอก ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้:
 ชื่อ, ที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์ (พร้อม รหัสไปรษณีย์), อีเมลแอดเดรส, หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ และ ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนอื่น ๆ
เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ Inhon จะขอให้คุณกรอก ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมา ตัวอย่างเช่น: สถานที่ซื้อ, วันที่, รุ่นผลิตภัณฑ์ และหมายเลขผลิตภัณฑ์
Inhon อาจขอให้คุณ  กรอก แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
คุณอาจ เลือกที่จะระบุ  ภาษาที่ใช้ หรือ ระดับของ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย Inhon ในการให้ บริการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
เมื่อคุณติดต่อ  Inhon ทางโทรศัพท์ สายของคุณจะถูกบันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจคัดค้านการบันทึกนี้ได้ตลอดเวลาระหว่างการโทร
เมื่อคุณส่ง อีเมลข้อคิดเห็น หรือ การปรึกษา หรือถามข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ Inhon, Inhon จะถามชื่อ และ อีเมลแอดเดรสของคุณ เพื่อ ใช้ในการตอบคำถามของคุณ
Inhon จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งคุณเลือกที่จะเข้าร่วมเท่านั้น เช่น:
เมื่อ คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Inhon , Inhon จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินการตามสัญญาผูกพันของผู้ขายให้สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยการชำระเงิน และ การส่งผลิตภัณฑ์
เมื่อคุณ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ จากเว็บไซต์, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  จะถูกใช้สำหรับ การลงทะเบียนใบอนุญาต, การสนับสนุนด้านเทคนิค, การอัปเกรดผลิตภัณฑ์, ส่วนลด และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึุงพอใจของลูกค้าของคุณ จะถูกใช้เพื่อปรับปรุง คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ Inhon 
เมื่อคุณ เลือกที่จะสมัครรับสื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ของ Inhon ฟรี , Inhon จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณให้ไว้เพื่อ ส่ง ข้อมูลการตลาดไปให้คุณ  คุณ สามารถเลิกเป็นสมาชิกรับข่าวสารได้ตลอดเวลา
เมื่อคุณเข้าร่วมใน  กิจกรรมที่จัดโดย Inhon, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะถูกใช้เพื่อ ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมของคุณ และเพื่อแจ้งให้คุณทราบ ถึงข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือ รางการชิงโชคต่าง ๆ
ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์เฉพาะ Inhon อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้บางส่วน แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับเหมาของ Inhon
นอกเหนือจากการร้องขอตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม หรือจากหน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย ข้อโต้แย้ง การทุจริต และการกระทำผิดโดยไม่จำเป็น, Inhon จะไม่ใช้ หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ บุคคลที่สามสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
Inhon จะไม่ ขายหรือ ทำการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลที่สาม
เมื่อไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมาอีกต่อไป  Inhon จะ หยุดการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 
ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
Inhon นำมาตรการด้านความปลอดภัย ที่เหมาะสมมาใช้  เพื่อป้องกัน  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ให้ถูกขโมย, ถูกดัดแปลง, ถูกเปิดเผย หรือถูกทำลาย ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล, การเก็บรักษา, มาตรการการจัดการและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ผ่าน การตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากระบบของ Inhon   Inhon และพันธมิตรใช้เครือข่ายการรับส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัส ดังนั้นเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ Inhon, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ออนไลน์ หรืออยู่ในระบบออฟไลน์จะได้รับการป้องกัน
 
อย่างไรก็ตาม Inhon ไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายจะปราศจากความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น Inhon แนะนำให้คุณ ผสม ตัวอักษรและข้อความ ในขณะที่สร้างชื่อบัญชี และ รหัสผ่าน ในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต และทำการเปลี่ยนแปลง รหัสผ่านของคุณเป็นประจำ  นอกจากนี้ คุณ ควร อัปเดต ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ของคุณอยู่เสมอ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส / โปรแกรมสแกนสปายแวร์
 
Inhon ใช้คุกกี้ และเว็บบีคอนส์
 
 “คุกกี้” คือไฟล์เล็ก ๆ ที่บันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งช่วยในการปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น Inhon ใช้ คุกกี้เพื่อบันทึก นิสัย และความชอบของคุณในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์, เพื่อทำให้คุณ ไม่จำเป็นต้องป้อน ข้อมูลเดิม ๆ เมื่อใช้บริการอีกครั้ง    นอกจากนี้ Inhon ยังใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่ง เนื้อหา และการโฆษณาบนเว็บไซต์ให้เหมาะสม ในครั้งหน้าที่คุณ เข้าชมเว็บไซต์อีกด้วย
 
Inhon อาจใช้  "เว็บบีคอนส์" หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน  เพื่อช่วยให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีขึ้น    ในขณะที่กำลังเรียกดูเว็บไซต์ Inhon, เว็บบีคอนส์จะสร้างการแจ้งเตือนผู้เยี่ยมชม ซึ่งอาจประกอบด้วย IP แอดเดรสของคุณ อย่างไรก็ตาม  ข้อมูลดังกล่าว จะไม่ถูกใช้ เพื่อระบุตัวตนของคุณ Inhon อาจให้การแจ้งเตือนการเรียกดูที่ไม่มีการระบุชื่อหล่านี้  ไปยังตัวแทนจำหน่าย และ/หรือผู้รับเหมาของ Inhon 
โดยปกติ เว็บบีคอนส์จะถูกใช้ร่วมกับคุกกี้    ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Inhon ใช้ เว็บบีคอนส์หรือคุกกี้  คุณสามารถปิดทำงานคุกกี้ ในเว็บเบราเซอร์ของคุณได้ แม้ว่าคุณจะ ปฏิเสธในการรับ คุกกี้, เว็บบีคอนส์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ จะัยังคง ตรวจจับ การเข้าชมของคุณ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ได้  Inhon อาจใช้เว็บบีคอนส์ในอีเมล และจดหมายข่าวที่ใช้ในการ ทำการตลาด   เพื่อหาคลิกหรือข้อมูลการลิงค์ของคุณ
คุณ สามารถตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ของคุณ เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้  ; อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
นอกเหนือจากผู้ให้บริการของ Inhon , Inhon จะไม่ยอมรับ คุกกี้หรือเว็บบีคอนส์ของบุคคลที่สาม ให้เข้ามาวางในเว็บไซต์ หรือสื่อโฆษณาของ Inhon 
 
การตลาด
Inhon จะให้บริการสมัครเป็นสมาชิกเฉพาะแก่ลูกค้าที่ยินดีจะ รับข้อความทางการตลาดของ Inhon เท่านั้น  คุณ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเป็นสมาชิกต่อไป หรือเลิกเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา
วิธีเข้าถึงหรืออัปเดต ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง คุณสามารถ ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ เพื่อค้นหา, ปรับเปลี่ยน และ แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของคุณได้ สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย คุณควรล็อกอิินไปยังเว็บไซต์ Inhon โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ .
 
ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
Inhon จะไม่เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่แจ้งให้ทราบ หรือได้รับความยินยอมจาก ตัวแทนด้านกฎหมาย หรือผู้ปกครองก่อน  Inhon แนะนำให้ ตัวแทนด้านกฎหมาย หรือ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ควรใช้งานไซต์นี้ไปพร้อม ๆ กับผู้เยาว์
ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์  โปรดขอความยินยอมจากตัวแทนด้านกฎหมายหรือผู้ปกครองของคุณ 
 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญหรือพิเศษ
Inhon ไม่ ต้องการให้คุณกรอก ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญหรือพิเศษ  เช่น  ประวัติทางการแพทย์ หรือข้อมูลสุขภาพของคุณ  , ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง หรือความเชื่อทางศาสนา, ความสนใจทางเพศ, วิถีการดำเนินชีวิตทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม หรือ ชาติพันธุ์ของคุณ โปรดอย่า ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่   Inhon
 
เว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์นี้อาจมี ลิงค์ฺไปยังไซต์อื่น ๆ คุณควรตระหนักว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมที่เว็บไซต์อื่น ๆ ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับ Inhon เมื่อออกจากเว็บไซต์นี้ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจ   นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ  โปรดทราบว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้เฉพาะกับเว็บไซต์ Inhon เท่านั้น
 
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้  Inhon จะเก็บรวบรวม  IP แอดเดรสของคุณ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม, จัดการเว็บไซต์, บันทึกกิจกรรมผู้ใช้  และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติสำหรับการใช้งานสะสม Inhon จะไม่ใช้ IP แอดเดรส เพื่อระบุตัวตนของคุณ
 
การเปลี่ยนแปลงไปยัง นโยบายความเป็นส่วนตัว
Inhon จะทำการปรับปรุงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ ; ดังนั้น Inhon แนะนำให้คุณเข้ามาอ่านนโยบายของเราบ่อย ๆ    เมื่อมี  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบาย  Inhon จะลงประกาศการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ Inhon
 
โปรดติดต่อ Inhon
 หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Inhon ใด ๆ  หรือถ้าคุณคิดว่า  มีสถานการณ์ใด ๆ ซึ่ง  Inhon ดำเนินการไม่สอดคล้องกับ นโยบายนี้  โปรดติดต่อ Inhon
 
Inhon
กลุ่ม Inhon
อีเมล: IPL@inhon.com
โทรศัพท์: +886-66007660
แฟกซ์: +886-66007661

Inhon Computer Taiwan